"Zkuste i vy samoodběrový HPV test nebo jej darujte někomu na kom Vám zaleží."

Telefon: 774 321 251
Dotazy můžete volat v pracovní dny od 9-17 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O LIDSKÝCH PAPILOMAVIRECH (HPV)

CO JE HPV?

Lidský papilomavirus, neboli HPV, je běžně se vyskytující virus. Je známo 118 typů HPV. Většina z nich je neškodná, infekce odezní bez příznaků.

Pohlavním stykem se šíří pouze 40 typů HPV. Podle rizikovosti je dělíme na nízce rizikové (low risk HPV, lrHPV) a vysoce rizikové (high risk HPV, hrHPV). Nízkorizikové, nekancerogenní typy HPV mohou způsobovat vznik benigních změn čípku (abnormální, nikoli rakovinové změny) a genitálních bradavic. Infekce HPV s vysokým rizikem vyvolává změny buněk epitelu, např. povrchu děložního čípku, které mohou vést až ke vzniku rakoviny.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ HPV VIRŮ:

 

Kancerogenní HPV (hrHPV)

HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 a 82 

Potencionálně kancerogenní HPV

26, 53 a 66

Nekancerogenní HPV (lrHPV)

6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

 

hrHPV infekce způsobuje přednádorové změny na děložním čípku a rakovinu děložního čípku. hrHPV infekce dále způsobuje karcinom vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinom konečníku, karcinom penisu a karcinom hlavy a krku.

 

JAKÁ JE SOUVISLOST MEZI HPV INFEKCÍ A KARCINOMEM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU? 

obr3Téměř za 100% všech nádorů děložního čípku je zodpovědná infekce lidským papilomavirem (HPV). Tato pohlavně přenosná infekce je velmi rozšířená.

Nejčastěji jsou infikovány ženy ve věku 20–25 let (téměř 50%) a ve věku 45-50 let. Až 80% žen a mužů je během svého života nakažena HPV, většina se HPV nakazí krátce po začátku svého sexuálního života. Ve většině případů je HPV infekce během 12-18 měsíců eliminována imunitním systémem.

"Až 80% všech lidí prodělá HPV infekci během svého života. Někteří i opakovaně "

 

 

JAK SE HPV PŘENÁŠÍ?

HPV infekce je pohlavně přenosné onemocnění. K přenosu infekce dochází nejčastěji během vaginálního či análního sexu. K jejímu přenosu však stačí kontakt kůže nakaženého partnera v genitální oblasti.

Ke vzájemnému kontaktu pokožky sexuálních partnerů dochází i mimo oblast chráněnou kondomem, který v tomto případě není dostatečně účinnou ochranou. Existuje i možnost přenosu HPV z matky na dítě během porodu.

 

JAK SE CHRÁNIT PŘED NÁKAZOU HPV?

FotkyFoto_49895468_XSV současné době je nejúčinnější ochranou proti HPV infekci očkování. Na českém trhu jsou dostupné vakcíny Cervarix a Silgard. Cervarix chrání před HPV16 a 18 a Silgard před HPV6, 11, 16 a 18. Tyto vakcíny jsou doporučovány ženám a dívkám ve věku 10- 25 let, dívkám ve věku 13 let jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Vakcíny jsou pouze profylaktické (preventivní), nemají žádné léčebné účinky a neovlivní již probíhající HPV infekci. Proto je nejvhodnější podávat vakcínu ženám před začátkem jejich sexuálního života. Očkování je velmi přínosné i pro již sexuálně aktivní ženy, riziko nové HPV nákazy přetrvává celý život. Účinnost vakcíny je u sexuálně aktivních žen stejná, dlouhodobá HPV infekce, získaná před ukončením očkování, účinnost výrazně snižuje. Nicméně i pro HPV pozitivní ženy či ženy, které již HPV infekci prodělaly, muže být vakcína přínosná. Většina HPV infekcí je pouze přechodná a vede ke tvorbě velmi malého množství ochranných protilátek, bez očkování je tedy možný vznik přednádorových změn v důsledku opětovné infekce stejným typem HPV.

Velmi účinným ochranným prostředkem proti řadě pohlavně přenosných onemocnění je kondom, který však může u HPV infekce selhat. Jeho pravidelné používání snižuje riziko infekce, ale zcela ho neeliminuje. K přenosu HPV infekce dochází při kožním kontaktu, k němuž při pohlavním styku dochází i mimo oblast chráněnou kondomem. K HPV infekci nemusí dojít pouze pohlavním stykem, tato infekce se přenáší i orálnim sexem. Nejlepší možnou strategií ochrany proti HPV infekci je očkování proti HPV, střídmý sexuální život a dodržování základní hygienických návyků.

 "Nejlepší ochrana proti HPV tkví v nás samotných"

 

CO MUŽI A HPV?

FotkyFoto_28477216_XSU mužů způsobuje genitální HPV infekce rakovinu konečníku, penisu a pohlavní bradavice. Nejvíce mužů infikovaných hrHPV patří do věkové skupiny 30-34 let, ale už ve věku 18-19 let byla HPV infekce prokázána u téměř 20 % případů.

HPV ovlivňuje mužskou plodnost. Spermie HPV pozitivních mužů mívají značně sníženou pohyblivost, což může vést ke snížené plodnosti. HPV pozitivní muži nejsou rizikem pouze pro své sexuální partnerky, ale i pro jejich budoucí děti.

HPV pozitivita rodičů a následně i plodu zvyšuje riziko spontánního potratu. Možná rizika spojená se zdravím HPV pozitivního dítěte nejsou dosud objasněna. Muži se před HPV infekci mohou chránit stejně jako ženy očkováním, sexuální zdrženlivostí a dodržováním základních hygienických zvyklostí.

   "HPV infekce je taky problémem mužů, a je často odpovědí na otázku mužské neplodnosti"

 
JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

ULICE:

MĚSTO:

PSČ:

TELEFON:

EMAIL:

POČET TESTOVACÍCH SAD:


ZPŮSOB PLATBY:

Slovensko pouze převodem
CENA: